hu
 • en
 • Munkatársaink

  Vezető ügyvédek

  dr. Bártfai Beatrix

  dr. Bártfai Beatrix

  vezető ügyvéd

  Tanulmányok, szakmai tapasztalat:

  Az Iroda partner ügyvédje, az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán szerzett jogi diplomát, majd 1983-ban szerzett jogtanácsosi-ügyvédi szakvizsgát.

  Jogászi munkája során számos területen nyújtott kiemelkedő, az egész szakma által elismert teljesítményt elsősorban a peres eljárásokban nyújtott jogi képviseletek alkalmával.  Rendkívüli tapasztalattal rendelkezik a nagy összetettséggel és jelentőséggel bíró beruházások és ügyletek lebonyolításában, ahol a magas színvonalú jogi szaktudáson kívül különlegesen konstruktív problémamegoldó tevékenységének köszönhetően mozdítja előre az ügyfelek céljainak sikeres megvalósítását.

  Szakterületek:

  • polgári jog
  • peres és nem-peres jogviták
  • nemzetközi választottbírósági eljárások
  • társasági jog

  Nyelvtudás:

  • angol
  dr. Sárhegyi Zoltán

  dr. Sárhegyi Zoltán

  irodavezető ügyvéd

  Tanulmányok, szakmai tapasztalat:

  1981-ben szerzett jogi diplomát az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán. 1983-ban szerzett jogtanácsosi-ügyvédi szakvizsgát.

  Vállalkozók és vállalkozások képviselete a gazdasági szférában, majd a megfelelő jogi környezet kialakítása után gazdasági társaságok alapítása, jogi képviselete. A jogi képviseleti munkában kiemelkedő szerepet kapott a lízing és a faktoring tevékenységhez, valamint a nagyberuházásokhoz (útépítések, vezetéképítések stb.) kapcsolódó jogi munka.

  Szakterületek:

  • polgári jog
  • társasági jog
  • követeléskezelés

  Nyelvtudás:

  • angol

  Az ügyvédi társulás tagjai

  dr. Bálint Andrea

  dr. Bálint Andrea

  ügyvéd

  Tanulmányok, szakmai tapasztalatok:

  2002-ben szerzett jogi diplomát a Miskolci Egyetem Állam, - és Jogtudományi Karán, majd 2011-ben végzett a Pécsi Tudományegyetem info-kommunikációs szakjogász képzésén. Magyar és nemzetközi ügyvédi irodánál végzett ügyvédjelölti,  majd ügyvédi tevékenységet, amely során  közszolgálati és kereskedelmi médiaszolgáltatók részére is nyújtott jogi tanácsadást. Szakmai tapasztalatai így nagyrészt a polgári jog, különösen a szellemi alkotások és médiajog területeihez köthetőek.

  2014 óta ügyvéd, jelenleg a TV2 Média Csoport Kft. projektje keretében nyújt segítséget a filmbeszerzési, szereplői és szinkron szerződések angol és magyar nyelvű véleményezésében.

  Szakterületek:

  • Polgári jog
  • Szellemi alkotások joga
  • Médiajog

  Nyelvtudás:

  • angol
  • francia
  dr. Egri Zsuzsa

  dr. Egri Zsuzsa

  ügyvéd, az ügyvédi társulás tagja

  Tanulmányok, szakmai tapasztalat:

  Az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán végzett 2000-ben. 2004-ben szakvizsgázott jeles minősítéssel és szerzett diplomát a Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem, Gazdálkodástudományi Karának jogász-közgazdász szakán. Ezen felül Tőzsdei Szakvizsgával, Közbeszerzési referens végzettséggel és ICF akkreditált business coach diplomával rendelkezik.

  A Merkantil Bank Zrt. követeléskezelési csoportjánál kezdte pályafutását.A szakvizsgát követően az alapvetően nagyvállalati ügyfélkörrel rendelkező ING Bank jogtanácsosaként elsősorban nagyvállalati hitelezéssel, strukturált hitelezéssel, befektetési szolgáltatásokhoz kapcsolódó jogi feladatokkal foglalkozott.

  Ügyvédként az egészségügyi jog, a perjog és a társasági jog területén szerzett további tapasztalatot.

  Szakterületek:

  • polgári jog gazdaság fókusszal
  • bankjog
  • egészségügyi jog
  • társasági jog
  • perjog

  Nyelvtudás:

  • angol
  dr. Gordán Gábor

  dr. Gordán Gábor

  ügyvéd, az ügyvédi társulás tagja

  Tanulmányok, szakmai tapasztalat:

  2008-ban szerzett jogi diplomát a Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán. Egyetemi évei alatt 2005-2006 között az Universität Regensburg Jogi Karán folytatott tanulmányokat- EU jog, munkajog, csőd- és felszámolási jog- Erasmus ösztöndíj keretében. 2011-ben szerzett közgazdasági diplomát a Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Karán pénzügy szak vállalatfinanszírozási területen, kutatási téma Bázel III.-at érintő szabályozási kérdések.

  A jogi diploma megszerzését követően az MKB Bank Zrt. Vállalati Jogi Szakterületén dolgozott, ahol elsősorban retail és kkv követeléskezeléssel foglalkozott 2008-2011 között. Ezt követően 2011-2013 között a Raiffeisen Bank Zrt. Workout területén minősített nagyvállalati, önkormányzati követeléskezeléssel foglalkozott.

  2013 és 2014 között egy budapesti ügyvédi irodában alkalmazott ügyvédként, majd 2014. év vége óta ügyvédként jelentős állami beruházásokon és ezekhez kapcsolódó szervezet-irányítási, szervezet-fejlesztési jogi feladatokon, nagyvállalati követeléskezeléssel, továbbá banki strukturált projektfinanszírozáshoz kapcsolódó projektek megvalósításán dolgozik.

  Szakterületek:

  • polgári jog,
  • csőd- és felszámolási jog,
  • társasági- és cég jog,
  • pénzügyi jog.

  Nyelvtudás:

  • angol
  • német
  dr. Horváth Géza

  dr.Horváth Géza

  ügyvéd

  Tanulmányok, szakmaitapasztalat:

  2013-ban szerzett jogi diplomát az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán, Cum Laude minősítéssel. 2010-ben fél évet Litvániában töltött, ahol a Vilnius University-n nemzetközi köz-, illetve magánjogot, valamint nemzetközi munkajogot tanult.2013-ban kezdte meg Phd. tanulmányait az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán.

  Az egyetemi évek alatt gyakornokként kezdett el dolgozni a Sárhegyi és Társai Ügyvédi Irodában. A gyakornoki, illetve az ügyvédjelölti évek alatt elsősorban társasági joggal, követeléskezeléssel foglalkozott, továbbá széleskörű tapasztalatot szerzett gazdasági társaságok jogi átvilágításában és a szerzői jog területén.

  Szakterületek:

  • társasági jog
  • követeléskezelés
  • projektfinanszírozás
  • szerzői jog

  Nyelvtudás:

  • angol
  dr. Kusnyér-Gedey Krisztina

  Dr. Kusnyér-Gedey Krisztina

  ügyvéd, az ügyvédi társulás tagja

  Tanulmányok, szakmai tapasztalat:

  Dr. Kusnyér-Gedey Krisztina az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán szerzett jogi diplomát, illetve a Bibó István Szakkollégium tagja volt. Több mint tizenöt éves szakmai tapasztalattal rendelkezik a kereskedelmi audiovizuális médiaszolgáltatások, illetve filmterjesztés terén, melyet jelentős hazai és külföldi piaci szereplők jogi képviseletét ellátva szerzett. Ennek megfelelően, átfogó ismeretekkel rendelkezik a médiapiacot érintő kereskedelmi ügyletek, a televízióműsor- és filmgyártás, a szellemi alkotások joga és a személyiségi jogvédelem területén.

  2007. óta ügyvéd, a Sárhegyi és Társai Ügyvédi Irodában a médiajogi csoport vezetője.

    Szakterületek:

  • médiajog
  • reklámjog
  • szellemi alkotások joga

  Nyelvtudás:

  • angol
  • német
  dr. Lovas András (LL.M.)

  dr. Lovas András (LL.M.)

  ügyvéd, az ügyvédi társulás tagja

  Tanulmányok, szakmai tapasztalat:

  2006-ben szerzett jogi diplomát a PTE Állam- és Jogtudományi Karán, cum laude minősítéssel. Tanulmányai során a Phililps Universität Marburg és Humboldt Universität Berlin joghallgatója is volt.2011-ben LL.M. fokozatot szerzett az Andrássy Universität Budapest német nyelvű képzése keretében. A Pázmány Péter Katolikus Egyetemjogi karán Phd. abszolutóriummal rendelkezik.

  Korábban egy osztrák nemzetközi ügyvédi irodánál végezett ügyvédjelölti tevékenységet. Ügyvédi pályájának megkezdése előtt széles körű tapasztalatokat szerzett a német, a magyar és az európai parlamentek munkatársaként, valamint hazai minisztériumok kormánytisztviselőjeként.

  Jelenleg a Pázmány Péter Katolikus Egyetem jogi karának valamint a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Továbbképzési Intézetének megbízott energiajogi oktatója.

  Szakterületek:

  • polgári jog gazdasági fókusszal
  • nemzetközi kereskedelmi jog
  • peres képviselet
  • nemzetközi választott bírósági eljárások
  • energiajog

  Nyelvtudás:

  • angol
  • német
  dr. M. Nagy Gergő

  dr. M. Nagy Gergő

  ügyvéd, az ügyvédi társulás tagja

  Tanulmányok, szakmai tapasztalat:

  2012-ben szerzett diplomát a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Állam- és Jogtudományi Karán. Ezt megelőzően, 2010 szeptemberében sikerrel pályázott a skóciai Abertay Egyetem ösztöndíjas programjára, ahol European Business Law karon tanult és szerzett BA diplomát, majd ismételten sikeresen pályázott az Abertay Egyetemre és ERASMUS ösztöndíjjal folytatta tanulmányaimat, párhuzamosan a hazai egyetemi oktatással. A két ösztöndíj között 2011 nyarán – szintén ösztöndíjjal – részt vett a párizsi Sorbonne Egyetem összehasonlító kontinentális jogi témájú kurzusán, amelynek végén sikeres záróvizsgát tett.

  A diploma megszerzését követően (2012) a Sárhegyi és Társai Ügyvédi Irodánál helyezkedett el, ügyvédjelölti munkakörben. Elsődlegesen társasági- és cég joggal, illetve beruházásokkal, beruházás finanszírozásokra vonatkozó átvilágítással kapcsolatos feladatokat végez.

  Szakterületek:

  • polgári jog
  • társasági- és cég jog;
  • projektfinanszírozás
  • perek, jogviták 

  Nyelvtudás:

  • angol
  dr. Mohácsi Tibor

  Dr. Mohácsi Tibor

  ügyvéd, az ügyvédi társulás tagja

  Tanulmányok, szakmai gyakorlat:

  1990-ben szerzett jogi diplomát az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán.

  A diploma megszerzését követően egy középület építéssel, felújítással, forgalmazással, hasznosítással, üzemeltetéssel foglalkozó cégnél dolgozott jogi előadóként, majd jogtanácsosként.

  Ezt követően az állami vagyonkezelő felügyelő bizottsága, majd igazgatósága, valamint vezérigazgatója mellett töltött be titkárságvezetői pozíciót.

  Jogtanácsosként részt vett a „diákhitel” konstrukciójának kidolgozásában, dolgozott magyar hitelintézet tulajdonában lévő faktor cégnél, vezető jogtanácsosként irányította egy mezőgazdasági nagyüzem jogi tevékenységét. A közigazgatásban is gyakorlatot szerzett, egy minisztériumban a közigazgatási államtitkár mellett tanácsadóként tevékenykedett.

  2007 és 2012 között ügyvédként gazdasági társaságok, köztük faktor és munkaerő-közvetítő cégek teljes körű jogi képviseletét látta el.

  2012 után út-és vasút beruházásokat lebonyolító társaságnál a társaság működését szolgáló, illetve beruházásokhoz kapcsolódó jogi munkát végzett.

  Az ismertetett munkák ellátásával járó peres, választottbírósági jogi képviseleti, csőd-és felszámolási eljárásokban hitelezői jogi képviseleti gyakorlatot szerzett.

  Jelenleg újra ügyvédként tevékenykedik, elsősorban állami beruházások megvalósításában a megrendelők érdekeit képviselve vesz részt.

  Szakterületek:

  • polgári jog,
  • társasági- és cég jog,
  • építési jog,
  • munkajog,
  • faktoring.

  Nyelvtudás:

  • angol
  dr. Pálffy Miklós

  dr. Pálffy Miklós

  ügyvéd, az ügyvédi társulás tagja

  Tanulmányok, szakmai tapasztalat:

  2011-ben szerzett jogi diplomát az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán. Egyetemi évei alatt számos nemzetközi perbeszédversenyen (Telders International Law Moot Court Competition, Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot) volt tagja az ELTE csapatának. A 2008/09 tanévben egyéves nyelvi részképzésen vett részt a Shandong Normal University-n (Jinan, Kínai Népköztársaság).

  Korábban nemzetközi és magyar irodáknál dolgozott, ahol elsősorban követelésbehajtással, ingatlanjoggal, és társaságok adásvételéhez kapcsolódó átvilágítással foglalkozott. Korábbi munkahelyén ügyvédjelöltként közreműködött irodaházak, reklám cégek valamint egy építőipari cég napi jogi ügyeinek vitelében.

  Szakterületek:

  • társasági- és cég jog;
  • nemzetközi kereskedelmi jog;
  • munkajog;
  • projektfinanszírozás

  Nyelvtudás:

  • angol
  • mandarin kínai
  • francia
  dr. Perényi Viktória

  dr. Perényi Viktória

  ügyvéd, az ügyvédi társulás tagja
   

  Tanulmányok, szakmai tapasztalatok:

  2004-ben szerzett jogi diplomát az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam, - és Jogtudományi Karán Summa Cum Laude minősítéssel; 2008-tól tevékenykedik ügyvédként. Tanulmányai során a müncheni Ludwig Maximilians Universität és az innsbrucki Leopold Franzens Universität egyetem joghallgatója is volt ösztöndíjasként.

  Korábban egy osztrák, illetve egy német nemzetközi ügyvédi irodánál végzett ügyvédjelölti, illetve ügyvédi tevékenységet, ahol elsősorban külföldi befektetők magyarországi leányvállalatai részére nyújtott jogi tanácsadást a polgári jog, különösen a gazdasági jog területén. Széleskörű szakmai tapasztalatot szerzett vállalatfelvásárlások és - átvilágítások, valamint nemzetközi választottbírósági ügyek ellátásában, továbbá az ingatlanjog területén.

  Szakterületek:

  • nemzetközi választottbírósági eljárások
  • vállalatfelvásárlásokhoz és -átvilágításokhoz(mergers&acquisitions) kapcsolódó jogi tanácsadás
  • polgári jog (szerződések joga, társasági- és cégjog, építési jog, ingatlanügyletek)
  • teljes körű angol és német nyelvű ügyintézés a fenti szakterületekhez kapcsolódóan

  Nyelvtudás:

  • angol
  • német
  dr. Rábely Balázs

  dr. Rábely Balázs

  ügyvéd, az ügyvédi társulás tagja

  Tanulmányok, szakmai tapasztalat:

  2012-ben szerzett jogi diplomát az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán, Cum Laude minősítéssel. 2011-ben nyolc hónapon át tartó nyelvi és szakmai tanfolyamokon vett részt Londonban és Cambridgeben.

  Korábban egy nemzetközi ügyvédi irodánál végezte tevékenységét, ahol elsősorban beruházásokkal, vállalati tranzakciókhoz kapcsolódó átvilágítással és társasági joggal foglalkozott.

  Szakterületek:

  • polgári jog
  • társasági- és cég jog
  • perek, jogviták
  • nemzetközi választott bírósági eljárások

  Nyelvtudás:

  • angol
  dr. Szabó Kornél

  Dr. Szabó Kornél

   ügyvéd, az ügyvédi társulás tagja

  Tanulmányok, szakmai tapasztalat:

   Dr. Szabó Kornél a Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán szerzett jogi diplomát, illetve tanulmányai során a londoni King's College joghallgatója is volt. Több, mint tizenöt éves szakmai tapasztalattal rendelkezik az állami támogatások, pénzügyi jog és tranzakciók terén, melyet a legnevesebb nemzetközi irodákban szerzett Budapesten és Brüsszelben.

  Az elmúlt évek során a magyar és Európai Uniós állami támogatási és kohéziós jog valamennyi részterületére kiterjedően nyújtott tanácsadást és képviseletet számos állami és magántulajdonban lévő vállalat számára. Praxisának fókusza elsősorban a pénzügyi eszközökre, kockázati tőkealapokra, illetve pénzügyi, energia és telekommunikációs szektorokra irányul. A Sárhegyi és Társai Ügyvédi Irodában a vállalatfelvásárlási részleg vezetője, valamint az iroda ügyvezető helyettese.

    Szakterületek:

  • EU jog
  • befektetési alapok
  • nemzetközi vállalat-felvásárlások

  Nyelvtudás:

  • angol
  dr. Szekeres Éva Anett

  dr. Szekeres Éva Anett

   ügyvéd, az ügyvédi társulás tagja

  Tanulmányok, Szakmai tapasztalat:

  2011-ben szerzett jogi diplomát a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karán. Ezt követően 2011-2012-ig végzett ügyvédjelölti tevékenységet az egyik vezető kereskedelmi bank képviseletét ellátó ügyvédi irodában,elsődlegesen lakossági követeléskezelési területen.

  2012-től 2015 áprilisáig folytatta ügyvédjelölti tevékenységét szintén egy, az egyik vezető kereskedelmi bank képviseletét ellátó ügyvédi irodában, ezúttal vállalati követeléskezelési területen, ahol főképpen, de nem kizárólag végrehajtási joggal, csőd- és felszámolási joggal foglalkozott.

  Ügyvédjelölti időszaka alatt elvégezte a Precedens Nyelvstúdió Szerződések joga és Társasági jog angol jogi szaknyelvkurzusait.

  2015-ben teljesítette jogi szakvizsgáit.

  Szakterületek

  • polgári jog
  • társasági- és cégjog
  • peres eljárások

  Nyelvtudás

  • angol
  dr. Szilágyi Orsolya

  Dr. Szilágyi Orsolya

  ügyvéd, az ügyvédi társulás tagja

  Tanulmányok, szakmai tapasztalat:

  2000-ben szerzett jogi diplomát a Pázmány Péter Tudományegyetem Jog- és Államtudományi Karán. 2005 óta a Budapesti Ügyvédi Kamara tagja.

  A jogi diploma megszerzését követően az Oppenheim és Társai, Freshfields  BruckhausDeringer Ügyvédi Irodában kezdett dolgozni, társasági jogi és munkajogi területen. 2002- és 2005 között a Raiffeisen Ingatlan Zrt. jogi vezetője volt, ahol a társaság ingatlanberuházási projektjeinek teljes körű jogi bonyolítása mellett a társasági jogi és egyéb, a napi működéshez kapcsolódó jogi feladatai szervezése és ellenőrzése is a feladata volt.

  Ügyvédként 2005 és 2017 között az Ormai és Társai CMS CameronMcKennaNabarroOlswang LLP ingatlanjogi csoportja tagja volt, ahol az ingatlanjog szinte valamennyi területén dolgozott. Részt vett nemzetközi vállalatok magyarországi akvizícióinak megvalósításában, ipari, kiskereskedelmi illetve logisztikai ingatlanok értékesítésében és megvásárlásában. Közreműködött nagyobb, illetve egybérlős irodaházak bérleti szerződéseinek tárgyalásában mind bérlői, mind bérbeadói oldalon. Részt vett nagyobb bevásárlóközpontok, más kereskedelmi és iroda ingatlanok átvilágításában, illetve jelentős banki finanszírozásokhoz kapcsolódó ingatlanjogi átvilágításokban. Nyújtott jogi tanácsod az iroda ügyfeleinek az ingatlanjog számos egyéb területén, úgymint zöldmezős beruházások, ingatlanfejlesztések optimális tulajdonjogi illetve ingatlannyilvántartási állapota kialakítása, banki követelésvásárlás és kereskedelmi és iroda ingatlanok napi üzemeltetése során felmerülő jogi kérdések megválaszolása.

  Szakterületek:

  • polgári jog,
  • ingatlanjog,
  • építésjog.

  Nyelvtudás:

  • angol

   

   

  dr. Tóth István

  dr. Tóth István

  ügyvéd, az ügyvédi társulás tagja

  Tanulmányok, szakmai tapasztalatok:

  1999-ben szerzett jogi diplomát az Eötvös Lóránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán. 2000-ben európai integrációs jogból LL.M. fokozatot szerzett a Drezdai Műszaki Egyetemen. 2005 óta ügyvéd.

  Nemzetközi ügyvédi irodáknál végzett ügyvédjelölti, majd ügyvédi tevékenységet, ezt követően egy magyar ügyvédi irodában dolgozott irodavezető ügyvédként. Kiemelkedő szakmai tapasztalattal rendelkezikaz infrastruktúra- és ingatlanberuházásokkal kapcsolatos jogi tanácsadás területén. Szakmai tapasztalata kiterjed az infrastruktúra- és ingatlanfejlesztések okiratainak szerkesztésére és tárgyalására, valamint a fejlesztésekkel kapcsolatban felmerülő társasági-, építési-, közbeszerzési- és egyéb polgári jogi kérdésekkel kapcsolatosjogi tanácsadásra.

  Széleskörű szakmai gyakorlattal rendelkezik az ingatlan- és projektfinanszírozások, az egyesülések- és vállalatfelvásárlások, valamint a re-strukturálások területén.

  Szakterületek:

  • ingatlanjog (beleértve a nemzeti vagyonnal kapcsolatos kérdéseket),
  • polgári jog,
  • társasági- és cég jog,
  • uniós támogatások felhasználása,
  • ingatlan- és projektfinanszírozás.

  Nyelvtudás:

  • angol
  • német
  dr. Trinn Adrienn

  dr. Trinn Adrienn

  ügyvéd

  Tanulmányok, szakmai tapasztalatok:

  2006-ban szerzett jogi diplomát a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog - és Államtudományi Karán, 2004-2005-ös évben Erasmus ösztöndíj program keretében a Johannes Kepler Universität Linz egyetemen Ausztriában jogot hallgatott, majd 2010-ben végzett a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog - és Államtudományi Kar Deák Intézetének versenyjogi szakjogász képzésén. Főként nemzetközi ügyfélkörrel rendelkező ügyvédi irodáknál végzett ügyvédjelölti, majd ügyvédi tevékenységet. Szakmai tapasztalatai így nagyrészt a szerződések joga, versenyjog, gyógyszerjog, reklámjog területeihez köthetőek.

  2015. május 08. óta ügyvéd, jelenleg a TV2 Média Csoport Kft. projektje keretében nyújt segítséget szerződések és kereskedelmi közlemények véleményezésében, versenyjogi kérdésekben.

  Szakterületek:

  • Szerződések joga
  • Versenyjog
  • Gyógyszerjog
  • Reklámjog

  Nyelvtudás:

  • angol
  • német
  dr. Zsemberi Roland

  dr. Zsemberi Roland

  ügyvéd

  Tanulmányok, szakmai tapasztalat:

  2013-ban szerezte – cum laude minősítésű – jogi diplomáját az Eötvös Loránd Tudomány Egyetem Állam- és Jogtudományi Karán, egyetemi tanulmányai során a jogászi tevékenység gyakorlati vonatkozásait is lehetősége nyílt megismerni különböző szakmai gyakorlatok keretében.

  Jogászi oklevelének megszerzését követően egy vegyes profilú budapesti ügyvédi irodában helyezkedett el ügyvédjelöltként, ahol széles körű polgári peres tapasztalatra tett szert, ezen túlmenően pedig elsősorban ingatlan- és biztosítási joggal, illetve követeléskezeléssel foglalkozott.

  Szakterületek:

  • ingatlanforgalmi jog
  • követelésérvényesítés és fizetésképtelenségi eljárások
  • polgári peres eljárások
  • biztosítási jog

  Nyelvtudás:

  • angol
  • német

  Alkalmazott ügyvédek

  dr Jeviczki Melinda

  Dr Jeviczki Melinda

  alkalmazott ügyvéd

  Tanulmányok, szakmai tapasztalat:

  1994-ben szerzett jogi diplomát az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán, 1996-ban pedig szakvizsgázott.

  A jogi diploma megszerzését követően az Invest Bank értékpapír kereskedelemmel foglalkozó leánycégében és jogutódaiban vezető jogtanácsosként szerzett tapasztalatot értékpapírkereskedelem, nyugdíjpénztár, és befektetési alapok működése terén.

  Ezt követően 2001-től közigazgatáson belül először a kutatás-fejlesztés állami támogatásával foglalkozott, részt vett számos, a hazai kutatás-fejlesztést elősegítő törvény és rendelet megalkotásában, azok Európai Uniós notifikációjában, valamint tapasztalatot szerzett a pályázatkezelés teljes vertikumában.

  2011 és 2017 között egészségügyi háttérintézményben jogtanácsosként elsősorban a fekvőbetegellátó intézmények állam általi átvételéhez szükséges jogalkotási feladatokat végzett, majd intézményfelügyeleti és vagyongazdálkodási vezetőként az átvett szolgáltatók fenntartói feladataiban vett részt.

  Szakterületek: 

  • államháztartás
  • pályázatkezelés
  • kodifikáció
  • kutatás-fejlesztés
  • egészségügy
  • állami vagyongazdálkodás

  Nyelvtudás:

  • angol

  Ügyvédjelöltek

  dr. Bognár Anna

  Dr. Bognár Anna

  ügyvédjelölt

  Tanulmányok, Szakmai tapasztalat:

  2015-ben szerzett jogi diplomát az Eötvös Lóránd Tudományegyetem Állam-és Jogtudományi Karán. Ezt követően egy egyéni ügyvéd mellett végzett ügyvédjelölti tevékenységet, ahol munkájának meghatározó hányadát vállalatok részére jogi tanácsadás nyújtása, adóhatósági eljárásokban való képviselet ellátása, csőd-és felszámolási eljárásokban való közreműködés illetve okiratok, peres beadványok elkészítésetette ki.

  Szakterületek

  • polgári jog
  • társasági- és cégjog
  • peres eljárások

  Nyelvtudás

  • angol
  • francia
  dr. Boros-Gyömbér György

  dr. Boros-Gyömbér György

  ügyvédjelölt

  Tanulmányok:

  Summa cum laude minősítésű jogi diplomáját 2017-ben szerezte meg az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán. Az egyetemi tanulmányai befejezését megelőzően 2016-ban III. helyezést ért el a Dr. Nagy László Magánjogi Érvelési Versenyen, és ebben az évben kezdett el gyakornokként dolgozni a Sárhegyi és Társai Ügyvédi Irodánál.

  Az egyetemi évek alatt több különböző ügyvédi irodában és egy adótanácsadó cégnél is dolgozott, ahol tapasztalatot szerzett ingatlanjog, társasági jog, adójog és fogyasztóvédelem területén.

  Szakterületek:

  • Adójog
  • Fogyasztóvédelmi jog
  • Ingatlanjog
  • Társasági jog

  Nyelvismeret:

  • angol
  dr. Flamich Györgyi

  dr. Flamich Györgyi

  ügyvédjelölt

  Tanulmányok,szakmai tapasztalat:

  2000-ben szerzett jogi diplomát az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán nappali tagozaton, Cum Laude minősítéssel. Ezt megelőzően közgazdász diplomát szerzett a Külkereskedelmi Főiskola Áruforgalmi Szakán.

  Korábban a közigazgatásban dolgozott vagyongazdálkodási referensként, majd vezetőként vagyongazdálkodási, vagyonpolitikai területen, ahol elsősorban jogalkotással, állami beruházásokkal, társaságok tulajdonosi ellenőrzésével foglalkozott.

  Szakterületek:

  • közigazgatási jog
  • polgári jog
  • társasági jog
  • projektfinanszírozás
  • jogalkotás

  Nyelvtudás:

  • angol
  dr. Sárhegyi István

  Dr. Sárhegyi István

  ügyvédjelölt

  2017-ben szerezte summa cum laude minősítésű jogi diplomáját az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam és Jogtudományi Karán. Egyetemi évei során a Polgári Jogi Tudományos Diákkör vezetője, a Joghallgatók Önképző Szervezetének tagja és tisztségviselője, illetve a XXXIII. OTDK résztvevője volt, ahol A közösségi finanszírozás magánjogi aspektusai c. dolgozatával II. helyezést ért el.

  Az egyetem befejezése után az International Space University Space Studies Programjának résztvevője volt Corkban, Írországban, illetve jelenleg is a Budapesti Corvinus Egyetem gazdálkodás és menedzsment szakos hallgatója. A közigazgatásban és a bankszférában szerzett szakmai tapasztalatot, a későbbiekben pedig a Sárhegyi és Társai Ügyvédi Iroda gyakornoka volt, jelenleg az Iroda ügyvédjelöltje.

  Szakterületek:

  • Társasági jog
  • Polgári jog
  • Finanszírozás
  • Űrjog

  Nyelvtudás

  • angol
  dr. Sipos Katalin

  Dr. Sipos Katalin

  ügyvédjelölt

  Tanulmányok, szakmai tapasztalat:

  2005-ben szerzett jogi diplomát a Károli Gáspár Református Egyetem Állam – és Jogtudományi Karán.

  Ügyvédi irodában szerezte több mint 10 éves tapasztalatát. Társasági jogi gyakorlata kiterjed az okiratszerkesztéstől, a gazdasági társaságok napi operatív működésében való részvételén keresztül a gazdasági társaságok jogi átvilágításáig, felvásárlásáig egyaránt. Széles körű gyakorlattal rendelkezik az állami tulajdonban álló gazdasági társaságok, önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaságok, állami, önkormányzati és piaci civil,illetve közhasznú civil szervezetek, piaci, illetve önkormányzati cégcsoportok jogi feladatainak ellátásában, beleértve a peres, nemperes eljárásokban való jogi képviselet ellátását.

  A munkajog területén több éves gyakorlattal rendelkezik okiratszerkesztés, napi operatív ügyintézés, valamint a munkajogi átvilágítás vonatkozásában. Szerzői – és felhasználási jogi tapasztalata a média – és sajtójog területre; az adatvédelmi – és adatkezelési jogi gyakorlata pedig a közvélemény-kutatástól a közérdekű adatok megismerésével kapcsolatos ügyekig egyaránt kiterjed.

  Szakterületek:

  • társasági jog
  • polgári jog
  • szerzői jog
  • munkajog
  • ingatlanjog (beleértve az állami, önkormányzati tulajdonban álló ingatlanokat is)
  • végrehajtási jog
  • peres, és nemperes eljárások

  Nyelvtudás:

  • angol
  • német
  dr. Szabó Zsófia

  dr. Szabó Zsófia

  ügyvédjelölt

  Tanulmányok, szakmaitapasztalat:

  2016-ban szerzett jogi diplomát az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán. Gyakornokként kezdett el dolgozni a Sárhegyi és Társai Ügyvédi Irodában az egyetemi évek alatt.

  Szakterületek:

  • Polgári jog
  • Társasági- és cégjog
  • társasági jog

  Nyelvtudás:

  • angol
  dr. Tóth-Vári Ligia

  Dr. Tóth-Vári Ligia

  ügyvédjelölt

  Tanulmányok, szakmai tapasztalat:

  2012-ben szerzett jogi diplomát az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán. Egyetemi évei alatt gyakornokként dolgozott a Pesti Központi Kerületi Bíróságon.

  A diploma megszerzését követően egy széleskörű jogi tevékenységet folytató budapesti ügyvédi irodában helyezkedett el ügyvédjelölti munkakörben, ahol többek között társaságok jogi képviseletével, általános polgári joggal, társasági- és cégjoggal, valamint követeléskezeléssel foglalkozott. Polgári peres eljárások során átfogó tapasztalatokat szerzett mind társaságok, mind magánszemélyek perbeli képviseletének ellátása körében.

  Szakterületek:

  • polgári jog
  • társasági- és cégjog;
  • követeléskezelés, végrehajtási jog
  • peres képviselet

  Nyelvtudás:

  • angol
  • német
  • főoldal
  • Rólunk
  • Szakterületeink
   • Bank-, pénzügyi- és finanszírozási ügyletek
   • Ingatlanfejlesztés
   • Fúziók és Felvásárlások
   • Rendes és választott bíróság előtti peres ügyek
   • Adójog
   • Média és telekommunikáció
   • Gyógyszeripar és Egészségügy
   • Társasági jog és kereskedelem
   • Munkajog
   • Energetika
   • Fizetésképtelenségi eljárások
  • Munkatársaink
  • Publikációk
  • Hírek
  • Karriera
  • Kapcsolat 

  1022 Budapest, Árvácska u. 6.
  titkarsag@sarhegyi.hu
  www.sarhegyi.hu