hu
 • en
 • Kell-e féltenünk az adatainkat?

  Bizonyára sokakban felmerült már a kérdés, hogy például egy szállodaiszoba-foglalás esetén megadott személyes adatok kiszivároghatnak-e, azokhoz illetéktelenek hozzáférhetnek-e. Sajnálatos módon az aggodalom – ismerve a bűnözési és az adatokkal való visszaélési trendeket – nem alaptalan, azonban érdemes körbejárni a személyes adatok kezelésével kapcsolatos jogszabályi előírásokat, mielőtt egy internetes vásárlás során valaki fiktív adatok megadásával igyekezne elkerülni az esetleges veszélyeket.

  A személyes adatok kezelését az Infotv. (2011. évi CXII. törvény) szabályozza, előírva azt, hogy a személyes adatok felvételét, gyűjtését végző személyeknek, illetve szervezeteknek milyen kötelezettségeik és lehetőségeik vannak az adatkezelés kapcsán. Fontos tisztázni, hogy mi minősül személyes adatnak, vagyis milyen információk kezelése során kell betartania az Infotv. előírásait a szállodai szolgáltatóknak vagy éppen a webáruházat üzemeltetőknek: minden olyan adat, amely az adott (természetes) személlyel kapcsolatban hozható, vagyis a személyazonosító adatokon túlmenően ebbe a kategóriába tartozik minden olyan információ, amely visszavezethető az adott személyre, így például magassága, vagyoni helyzete vagy éppen szociális körülményei. Kiemelendő, hogy az adatkezelés kizárólag célhoz kötötten történhet, vagyis az adatkezelési résztevékenységek közül csak azokat és olyan mértékben, illetve olyan időtartam vonatkozásában folytathatja az adatkezelő, amelyek az adatkezelés céljának eléréséhez feltétlenül szükségesek. Témánk szempontjából annak van jelentősége, hogy az adatkezelő jogosult-e átadni, kiadni, továbbítani harmadik személynek az általunk megadott személyes adatokat, amely kérdésre az a válasz adandó, hogy csak akkor, ha ez az adatkezelés céljának eléréséhez nélkülözhetetlen, ilyen esetben is csak olyan személyek részére és módon, amelyről az érintett személyt, vagyis az adat „jogosultját” előzetesen tájékoztatta.

  Tehát – a fenti példánál maradva – a szállodai foglalás esetén nehezen képzelhető el olyan eset, amikor a szolgáltatón kívüli személyek személyes adatokról történő tájékoztatása szükséges lenne az általunk igénybe venni szándékozott szolgáltatás nyújtásához, ide nem értve azt az esetet, amikor szálláshely közvetítőn keresztül gondoskodunk a szobafoglalásról. A webáruházon keresztül történő vásárlás esetén az adattovábbítás jellemzően szükségszerű tekintettel arra, hogy a gyakorta külső futárcéget igénybe vevő webáruház-üzemeltető e nélkül nem tudja eljuttatni a címzettnek a megvásárolt terméket. Rögzítendő azonban, hogy azok a személyek, akik adattovábbítás útján jutnak hozzá személyes adatokhoz, nem jogosultak azokat tetszés szerint felhasználni, továbbadni, rájuk is vonatkozik a fentiek szerinti célhoz kötött adatfelhasználás.

  Mindezek alapján kijelenthető, hogy abban az esetben, ha az általunk igénybe venni szándékozott szolgáltatás nyújtója vagy termék forgalmazója betartja az Infotv. adatkezelésre vonatkozó szigorú előírásait, a megadott adatokkal való visszaélés lehetősége minimalizálódik. Az ebbéli transzparenciát és biztonságot növeli az adatkezelők adatvédelmi szabályzat készítésére (és betartására) vonatkozó kötelezettsége.

  Érdekes vetülete a személyes adatok kezelésének, hogy bizonyos, állami érdekkörbe tartozó adatkezelők – jogszabályi rendelkezés folytán, közérdekből – kötelesek közzétenni, illetve erre vonatkozó igény esetén kiadni bizonyos, jellemzően a működésükre vonatkozó adatokat. Amennyiben ilyen szervnek adunk át személyes adatokat (pl. egy megbízási szerződés megkötése során), úgy esetlegesen számolni kell azzal, hogy az adatközlés során személyes adataink is nyilvánosságra kerülhetnek annak ellenére, hogy ilyen esetben az érintett dokumentum (pl. szerződés) ún. anonimizálását írja elő az Infotv. követelményként az adatkezelő számára. Speciális helyzetet teremthet az, ha a személyes adatainkat kezelő szervezet felett ellenőrzési jogosultsággal rendelkezik például a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal(KEHI), ugyanis ez a szerv – vizsgálata során – az ellenőrzött szervtől az általa kezelt személyes adatok átadását is igényelheti meghatározott esetekben, amely ekként arra tekintettel, hogy a KEHI által készített vizsgálati jelentések bizonyos helyzetekben közérdekű adathalmaznak minősülnek, arra vezethet, hogy adataink nyilvánosságra kerülnek.

  Amennyiben esetlegesen azt tapasztalnánk, hogy az adatkezelő nem tartja be az Infotv., illetve a vonatkozó adatvédelmi szabályzat előírásait, számos lehetőség áll rendelkezésünkre: az adatkezelés mikéntjére, sajátosságaira vonatkozó tájékoztatáskéréstől kezdve, az adatok zárolásán keresztül azok törlésének követeléséig. Fontos megjegyezni, hogy amennyiben az adatkezelés szabálytalan jellege személyiségi jogsértést is megvalósít, úgy a Ptk. (2013. évi V. törvény) vonatkozó rendelkezései alapján sérelemdíjat is követelhetünk az adatkezelőtől.

  „Jelen oldalon megjelölt írások nem tekinthetők jogi tanácsadásnak, illetve nem tükrözik az Iroda hivatalos véleményét. Jogilag érvényesíthető állásfoglalást az Iroda kizárólag megbízási szerződés alapján, írásban, cégszerűen aláírt formában bocsát ki. Az oldalon található írások a közzétételük időpontjában hatályos jogszabályok alapján íródtak, elképzelhető azonban, hogy a jogszabályok változása miatt az írások nem feltétlenül alkalmazhatók a jelen helyzetben, illetve az is, hogy meghatározott tényállás mellett a hatáskörrel rendelkező hatóságok vagy bíróságok eltérő jogi álláspontra jutnak.

  A jelen oldalon található írásokat a szerzői jog védi, azok jogosulatlan felhasználása tilos.”

  Honlaptérkép

  • főoldal
  • Rólunk
  • Szakterületeink
   • Bank-, pénzügyi- és finanszírozási ügyletek
   • Ingatlanfejlesztés
   • Fúziók és Felvásárlások
   • Rendes és választott bíróság előtti peres ügyek
   • Adójog
   • Média és telekommunikáció
   • Gyógyszeripar és Egészségügy
   • Társasági jog és kereskedelem
   • Munkajog
   • Energetika
   • Fizetésképtelenségi eljárások
  • Munkatársaink
  • Publikációk
  • Hírek
  • Karriera
  • Kapcsolat 

  1022 Budapest, Árvácska u. 6.
  titkarsag@sarhegyi.hu
  www.sarhegyi.hu