hu
 • en
 • A vezető tisztségviselő eltiltása

  Aki már volt vezető tisztségviselő (mondjuk ügyvezető egy Kft.-ban), az talán tudja, hogy a jogviszony keletkezésekor alá kell írni egy nyilatkozatot, amiben a leendő vezető tisztségviselő kijelenti, hogy nem áll eltiltás hatálya alatt.Sok embernek az is rémlik, hogy talán ez az eltiltás a felszámolással állhat kapcsolatban, és már hallottunk kérdéseket is felmerülni ezzel kapcsolatban. De akkor tényleg akkora a baj, (azaz tényleg veszélyezteti-e a jövőbeni tevékenységemet) ha az a cég, ahol ügyvezető vagyok, felszámolás alá kerül?

  Nos, az eltiltás egyik típusa büntetőjogi jogkövetkezmény (azaz bűncselekmények elkövetéséért szabja ki a bíróság büntetéséként,) de erről talán inkább egy másik alkalommal. Mi most a polgári jogi eltiltást vizsgáljuk meg. A Cégtörvény alapvetően az alábbi típusú eltiltásokat különbözteti meg:

  1. Amennyiben az adott személy felelősségét (korábban) a bíróság a ki nem elégített tartozásokért megállapította, és az adott személy az így megítélt összeget nem fizette meg, és vele szemben a végrehajtás eredménytelen volt.

   

  Ezzel kapcsolatban fontos azt leszögeznünk, hogy a fizetésképtelen cég ügyvezetője vagy tagja alapesetben nem felel a ki nem elégített hitelezői tartozásokért, ugyanakkor lehetőség van arra, – a Csődtörvényben meghatározott esetekben – hogy a bíróság ezt a korlátolt felelősséget áttörje, és megállapítsa az ügyvezető vagy a tag felelősségét a ki nem elégített tartozásokért. Ebben az esetben viszont a saját magánvagyonával felel. Ez azonban egy szövevényes és bonyolult kérdés, amennyiben egy társaság felszámolás alá kerül, mindenképpen érdemes azonnal ügyvéddel konzultálni, annak érdekében, hogy ez elkerülhető legyen. Ugyanakkor hangsúlyozni kívánjuk, hogy ez egy kivételes eset, és általában nem kerül erre sor.

   

  1. Bizonyos kivételekkel ha a céget kényszertörléssel törölték, a bíróság eltiltja azokat a személyeket, aki a kényszertörlési eljárás megindításának időpontjában vagy az azt megelőző évben vezető tisztségviselők, korlátlanul felelős tagok, korlátolt tagi felelősséggel működő gazdasági társaságban többségi befolyással rendelkező tagok voltak. A kényszertörlés egy szigorú eljárástípus, amivel általában a hivatalos szervek felhívásaira nem reagáló cégeket szüntetik meg, és az eltiltás ebben az esetben is általában kielégítetlen tartozásokhoz kapcsolódik. Amennyiben ilyen alá kerül a cég, szintén azonnal javasolt ügyvéd segítségét igénybe venni.

  A fentiekből látható, hogy a vezető tisztségviselő eltiltására csak jól körülhatárolt esetekben kerülhet sor, de nem ez az általános szabály, sőt, a felszámolásnál inkább kivételes lehetőség.

  Egy dologra azonban mindenki figyelmét szeretnénk felhívni: a „benne maradtam a cégben/a sógorom megkért, hogy két hónapra vállaljam el/a cég évek óta nem csinál semmit” vezető tisztségviselő ugyanúgy felelős. Az eltiltás időtartama pedig a végzés jogerőre emelkedésétől számított öt év, ezt a helyzetet lehetőleg tehát mindenki kerülje el!

  Jelen oldalon megjelölt írások nem tekinthetők jogi tanácsadásnak, illetve nem tükrözik az Iroda hivatalos véleményét. Jogilag érvényesíthető állásfoglalást az Iroda kizárólag megbízási szerződés alapján, írásban, cégszerűen aláírt formában bocsát ki. Az oldalon található írások a közzétételük időpontjában hatályos jogszabályok alapján íródtak, elképzelhető azonban, hogy a jogszabályok változása miatt az írások nem feltétlenül alkalmazhatók a jelen helyzetben, illetve az is, hogy meghatározott tényállás mellett a hatáskörrel rendelkező hatóságok vagy bíróságok eltérő jogi álláspontra jutnak.

   

  A jelen oldalon található írásokat a szerzői jog védi, azok jogosulatlan felhasználása tilos.”

  Honlaptérkép

  • főoldal
  • Rólunk
  • Szakterületeink
   • Bank-, pénzügyi- és finanszírozási ügyletek
   • Ingatlanfejlesztés
   • Fúziók és Felvásárlások
   • Rendes és választott bíróság előtti peres ügyek
   • Adójog
   • Média és telekommunikáció
   • Gyógyszeripar és Egészségügy
   • Társasági jog és kereskedelem
   • Munkajog
   • Energetika
   • Fizetésképtelenségi eljárások
  • Munkatársaink
  • Publikációk
  • Hírek
  • Karriera
  • Kapcsolat 

  1022 Budapest, Árvácska u. 6.
  titkarsag@sarhegyi.hu
  www.sarhegyi.hu