hu
 • en
 • Blog

  Blog

  • A kötbér maximális mértéke

   A kötbér maximális mértéke

   2017. augusztus 16.

   A kötbér a leggyakrabban alkalmazott szerződést megerősítő, szerződésszerű magatartásra ösztönző biztosíték (mellékkötelezettség), amely egyfajta átalány-kártérítési funkcióval rendelkezik.

   A kizárólag írásban kiköthető kötbér arra az esetre szolgál, ha a kötelezett olyan okból, amelyért felelős, nem, vagy nem szerződésszerűen teljesít.

   Az alapvetően felróhatósági alapú szankciót az különbözteti meg az általános kártérítéstől, hogy kötbér kikötésekor a szerződésszegéssel bekövetkezett kár összegének bizonyítására nincs szükség, sőt olyan esetben is követelhető, amikor a jogosultnak a nem szerződésszerű teljesítésből eredően kára nem származott.

   Bővebben

  • Igazságügyi szakértő kirendelése közjegyzői eljárásban

   Igazságügyi szakértő kirendelése közjegyzői eljárásban

   2017. július 26.

   Amikor valami vitánk van a szomszéddal, az építtetővel, a mesterrel vagy azzal a morózus emberrel a második utcából, akitől a jónak kinéző használt autót vettük, ami most azért valahogy nem akar elindulni, akkor mindenki fejében megjelennek a hosszú és nehézkes bírósági eljárások, aminek a végén majd talán születik egy számunkra kedvező ítélet. De ez nem feltétlenül szükséges.

   Bővebben

  • A rendelkezési jogot korlátozó egyéb tilalom gyakorlati vonatkozásai

   A rendelkezési jogot korlátozó egyéb tilalom gyakorlati vonatkozásai

   2017. július 26.

   Az új Ptk. teremtette meg annak lehetőségét, hogy az elidegenítési és terhelési tilalom, illetve az elidegenítési tilalom mellett ún. rendelkezési jogot korlátozó egyéb tilalom alapításával biztosítsa a jogosult a tulajdonjog tárgyára vonatkozó jogát. E lehetőség gyakorlati kihasználása azonban – alapvetően a nem kellően pontosan és egyértelműen meghatározott tartalmi elemek okán – számtalan kérdést vet fel, amelyeket igyekszünk e bejegyzésben körbejárni, és lehetőség szerint azokra megnyugtató módon választ találni.

   Bővebben

  • Ki felel az ablakból kidobott tárgy miatti kárért?

   Ki felel az ablakból kidobott tárgy miatti kárért?

   2017. június 30.

   Vajon kitől követelheti a károsult kárának megtérítését akkor, ha az utcán parkoló autójának szélvédője betörik egy épületből kidobott tárgy miatt? A Ptk. szerint a kiindulási alapot nem a károkozó személye, hanem az fogja meghatározni, hogy honnan valósították meg a kárt okozó magatartást.

    

   A Ptk. úgy rendelkezik, hogy egy tárgynak a lakásból vagy másakár iroda vagy raktár céljára szolgálóhelyiségből való kidobásával kiejtésével vagy kiöntésével okozott kárért a lakás vagy a helyiség bérlője vagy jogosult használója felelős a károsulttal szemben. Abban az esetben,ha a lakást maga a tulajdonos használja, az okozott kárért ő maga felel, ha pedig több bérlőről/használóról beszélhetünk, akkor a károsulttal szemben mindegyikük az egész kár megtérítésével tartozik,de bármelyikük teljesítésével, a teljesített rész erejéig a többiek kötelezettsége is megszűnik, az ő felelősségük tehát egyetemleges.

   Bővebben

  Honlaptérkép

  • főoldal
  • Rólunk
  • Szakterületeink
   • Bank-, pénzügyi- és finanszírozási ügyletek
   • Ingatlanfejlesztés
   • Fúziók és Felvásárlások
   • Rendes és választott bíróság előtti peres ügyek
   • Adójog
   • Média és telekommunikáció
   • Gyógyszeripar és Egészségügy
   • Társasági jog és kereskedelem
   • Munkajog
   • Energetika
   • Fizetésképtelenségi eljárások
  • Munkatársaink
  • Publikációk
  • Hírek
  • Karriera
  • Kapcsolat 

  1022 Budapest, Árvácska u. 6.
  titkarsag@sarhegyi.hu
  www.sarhegyi.hu